Inovato

Projekt realizovaný v spolupráci s SCR interactive

Komunikačné ciele stratégie:

Budovanie povedomia o značke INOVATO a jej inovačných projektoch, šírenie dobrého mena a pozitívnej reputácie značky, združenia, členov a potenciálu inovácii ako nástroja pre zlepšenie spoločnosti, prostredia a sveta. 

INOVATO ako symbol inovácii na Slovensku, známy aj v rámci strednej európy ako laboratórium inovácií, prototypovania a tvorby biznis modelov. Ak má niekto nápad ako prvé osloví INOVATO.

Navrhnuté riešenie:

Na základe úvodných analýz, prieskumov a insightu cieľovej skupiny sme zistili, že najväčším problémom na trhu s inováciami nie sú samotné inovácie, ale ich exekúcia. Väčšina nápadov skončí skôr ako začne v dôsledku zle pripravenému vývoju a realizácie, nesprávne odhadnutému biznis plánu, nevhodnému výberu tímu, nízkej vytvrvalosti alebo neschopnosti sa pozrieť veci z nadhľadu.

Preto sme pre spoločnosť vymysleli unikátne USP kde sme jasne zadefinovali positioning značky a v rámci komunikácie sme ju prezentovali ako spoločnosť, ktorá vám pomôže rozvíjať akýkoľvek nápad s myšlienkov a pomôžeme vám ho dostať na svetlo sveta.

K samotnej komunikačnej stratégii sme následne pripravili aj firemnú identitu a kompletný mediálny plán komunikácie.

Odovzdané

  • 2021

Tím

  • Creative Director: Milan Čanky
  • Art Director: Michal Kopáč
  • Copywriter: Zuzana Smetanková
  • Account: Viktor Budaj