Goody Foody

Projekt realizovaný v spolupráci s SCR interactive

Pre spoločnosť Alfa Sorti sme vytvorili koncept komunikačnej stratégie pre ich sériu vegánsky produktov Goody Foody. V rámci komunikácie sme vychádzali primárne z insightu cieľovej skupiny a trhu kde sme sa snažili poukázať na výhody vegánsky produktov a postupne vyvrátiť „legendy“, ktoré sa šírili. Okrem samotného konceptu sme navrhli aj nový fresh obalový dizajn, ktorý bude odzrkadlovať celkový image značky a komunikáciu.

Odovzdané

  • 2021

Tím

  • Creative Director: Milan Čanky
  • Strategy Consultant: Pavol Minár
  • Art Director: Michal Kopáč
  • Copywriter: Zuzana Smetanková