BrandFocus™.

Je to môj systém práce pri tvrobe značky, ktorý v sebe zahrňa prienik úvodných analýz, prieskumov, stratégie značky, cez kreatívu až po samotnú exekúciu. Mojim dlhoročným pôsobením v brandži som pozoroval rôzne potreby majiteľov firiem a ich zákazníkov a BrandFocus™ je výsledkom tohto pozorovania a vzniku špecifického frameworku pri tvorbe značky.

BrandFocus™ prístup:

Srdcom tohto Frameworku je Komunikačná odlišnosť. Každá značka by mala mať tú svoju a pri jej tvorbe výchádzame zo štyroch základných pilierov.

Mala by vychádzať z vnútra.

Komunikácia značky by mala vychádzať z jej samotného vnútra, mala by odzrkadlovať jej misiu, víziu ako aj hodnoty samotných zakladateľov, mala by odzrkadlovať ľudí, ktorí značku budujú, ktorí jej rozumejú a vedia čo od nej očakávajú.

Mala by byť relevantná pre cieľovú skupinu.

Ľudstvo odjakživa k niekomu vzhliada, v minulosti to boli náčelnikovia kmeňov, neskôr vojenský generálovia, prezidenti, politici, umelci a pod. Vývojom ľudstva túto funkciu lídrov prebrali vo veľkej miere značky a preto aj komunikácia značky by mala odzrkadlovať želania, potreby a priania cieľovej skupiny.

Mala by byť dlhodobá.

Značky sa netvoria zo dňa na deň, je to dlhodobý proces. Preto aj stratégia značky by tu nemala byť na polroka či rok, je to niečo z čoho by sa malo vychádzať niekoľko rokov a preto samotná stratégia je navrhnutá tak aby bola dlhodobo udržateľná a rozvíjateľná.

Mala by zaujať.

Ako hovorí známy marketér Tino Hrnčiar: Keď vás milujú, super. Keď vás nemusia, asi tiež. Hlavne, že vás riešia. Najhoršie čo sa vám ako značke môže stať, že zapadnete do šedého priemeru kde nikoho nezaujímate. Preto sa pri tvorbe snažím tvoriť značky, ktoré sú vo svojom segmente výrazné a jasne definotavateľné.

Priebeh tvorby stratégie pomocou BrandFocus™

S týmto prístupom budete mať istotu, že spoločne vytvoríme značku, ktorá bude na trhu zmysluplne komunikovať, budete ponúkať hodnotné produkty a pritiahnete k sebe podobne talentovaných ľudí ako ste vy samotní. Tvorba stratégie značky pomocu BrandFocus ™ je niekoľko krokový framework, ktorý trvá 6-8 týždňov a obsahuje:

1. Stretnutie

Po úvodnom kontakte si dohodneme aj prvé stretnutie či už u mňa na office, u vás alebo kľudne niekde v prijemnej kaviarni. Pri úvodnom stretnutí potrebujem zistiť vaše požiadavky, očakávania a ciele. Rovnako dôležité ako zistiť vaše očakávanie je aj zistenie či sme naladený na rovnakej vlnovej dĺžke.

2. Workshop

Ak úvodné stretnutie dopadne k obojstrannej spokojnosti dostanete odomňa brief na vyplnenie a naplánujeme si úvodný workshop, ktorý zvyčajne trvá 2-4 hodiny podľa náročnosti projektu. Workshop je hlavným pilierom pre ďalšie pokračovanie projektu. Vďaka workshopu dokážem detailne pochopiť vaše podnikanie, úmysli ako aj jasne zadefinovať cieľe.

3. Púšťame sa do práce

Po workshope máme rozdané karty a ideme s nimi rozohrať partiu. Analýzujem trh, produkty, cieľovú skupinu, konkurenciu, tvorím prieskumy. Na základe prieskumov a insightov vytvorím stratégiu značky a navrhnem kreatívne cesty ku ktorým následne prispôsobím výber vhodných komunikačných kanálov. Počas tvorby som neustále v spojení s klientom a jednotlivé výstupy konzultujeme a pripomienkujeme.

4. Prezentácia

Po skončení prác na stratégii si dohodneme spoločné "grande finále" kde vám celú stratégiu odprezentujem vrátane kreatívnych ciest a key vizuálov.

Po prezentácii faktúrujem druhú pólku z celkovej sumy faktúry.