Freya

Koncept realizovaný v spolupráci s SCR interactive

Mobilná aplikácie Freya je určená pre ľudí, ktorí chcú investovať, sporiť a zhodnocovať svoj majetok. Jej hlavnou výhodou je jednoduchosť. Človek k investovaniu cez aplikáciu Freya nepotrebuje žiadne vzdelanie ani prehľad ohľadne investícii. Vyberie si len sumu, ktorú chce investovať, zvolí si rizikovosť investícii, vloží peniaze a o všetko ostatné sa postará aplikácia. Jednoduché.

A na jednoduchosti bola postavená aj naša komunikačná stratégia, ktorá odrážala zmýšlanie cieľovej skupiny. Na základe prieskumu sme zistili, aké najväčšie obavy má cieľová skupina v spojení s investovaním a komunikáciu sme prispôsobili tak aby sme tieto obavy odstránili. Hlavný dôvod prečo sa ľudia boja investovať, je pre nich zložitosť investičných trhov. Preto sme vyzdvihli v komunikácii samotnú jednoduchosť používania aplikácie, jednoduchosť investovania. K tomu sme zvolili jednoduchý wording a jednoduchý vizuálny koncept značky.

Odovzdané

  • 2021

Tím

  • Creative Director: Milan Čanky
  • Art Director: Michal Kopáč
  • Strategy Consultant: Pavol Minár
  • Copywriter: Zuzana Smetánková
  • Account Manager: Nina Haaszová