Služby.

Znáčkám, firmám alebo jednotlivcom sa snažím pomáhať tvoriť príbehy so silným zreteľom na identitu, založenou na výskume a insighte cieľovej skupiny, podporenou performance marketingom. Inak povedané pomáham vám dostať sa do sveta tak aby si vás zapamätali. 🚀

Komunikačná stratégia.

Komunikačná stratégia je spôsob ako dosiahnuť vybrané komunikačné ciele. Vhodne zvolená komunikačná stratégia sa výrazným spôsobom podieľa na dosahovaní vašich business cieľov. Môžete mať najkvalitnejší produkt na svete, môžete riešiť problém veľkého celého sveta, no pokiaľ o vás ľudia nevedia, ste odsúdený na zánik. Propagovať vašu organizáciu môžete rôznymi spôsobmi, no pokiaľ chcete dosiahnuť dlhodobo udržateľný úspech, vaša komunikácia by mala byť plánovaná, cielená, dlhodobá a efektívne vykonávaná.

Stratégia značky.

Stratégia značky je súčasťou obchodného plánu, ktorý načrtáva, ako si spoločnosť vybuduje vzťah a priazeň na trhu s cieľovov skupinou. Cieľom stratégie značky je stať sa zapamätateľnou v očiach spotrebiteľa, aby sa rozhodol uprednostniť vašu firmu pred konkurenciou. Spoločne vám pomôžem nastaviť stratégiu značky tak aby plnila vaše očakávania a bola rozpoznateľna a zapamätateľná.

Identita značky.

Firemná identita alebo corporate identity, je kľúčovým prvkom obrazu spoločnosti. Zahŕňa v sebe všetky vizuálne aspekty a dizajnové prvky, od loga cez aktivity na sociálnych sieťach až po kancelárske potreby. Silná firemná identita vytvára okamžite rozpoznateľný imidž značky. Firemná identita má vždy dve stránky. Na jednej je tá dizajnová časť, na tej druhej je celková firemná osobnosť – teda to, kým značka naozaj je. Patria sem hodnoty, firemná kultúra, interná a externá komunikácia značky, ktoré vám pomôžem nastaviť.

Správa sociálnych sietí.

Sociálne siete nie sú len o získavaní lajkov a srdiečok. Predovšetkým ide o budovanie pozitívneho imidžu a vzťahu medzi vašou značkou a publikom. Navrhnem vám kreatívnu komunikáciu, ktorá osloví vašich potenciálnych zákazníkov. Pre vašu značku tiež zabezpečím komplexnú komunikáciu na sociálnych sieťach od prvotnej analýzy cez stratégiu, následnú produkciu príspevkov, až po pravidelný reporting.

Zebra len pre ten pocit