e-Advos

Projekt realizovaný v spolupráci s SCR interactive

Pre spoločnosť Fispro a jej produkt e-Advos sme pripravili kompletnú komunikačnú stratégiu. Produkt je určený pre správu advokátskych kancelárii a pri tvorbe sme vychádzali primárne z insightu cieľovej skupinu, ich potrieb a želaní v rámci svojej práce. Komunkácia odrzkadluje rôzne problémy, ktoré vznikajú pri dennej agende v kanceláriach a komunikáciou sa snažíme zmeniť atuálne myslenie cieľovej skupiny a spôsobiť revolúciu v štandardných, zaužívaných spôsobov práce.

Odovzdané

  • 2022

Tím

  • Creative Director: Milan Čanky
  • Senior Strategy Consultant: Pavol Minár
  • Art Director: Michal Kopáč
  • Copywriter: Zuzana Smetanková