Water Solutions Slovakia

Voda s ktorou môžete počítať

So spoločnosťou Water Solutions Slovakia spolupracujeme už niekoľko rokov. Ako náš posledný projekt sme pripravili kompletný redizajn značky, ktorému predchádzal re-positioning na trhu. Redizajn značky sa netýkal len vizuálnej stránky, ale aj tej hodnotovej. Následne sme pre spoločnosť pripravili kompletný dizajn manuál, s celkovým využitím jednotlivých prvkov, od základných offline aplikácii, cez online až po samotnú webstránku.

Odovzdané

  • 2022

Tím

  • Creative Director: Milan Čanky
  • Art Director: Michal Kopáč
  • Copywriter: Zuzana Smetanková
  • Social Media manager: Tereza Ševčíková