Milan Čanky
Share This

Austrotherm

//Austrotherm

Austrotherm by SCR interactive

Od spoločnosti Austrotherm sme v spolupráci s agentúrou SCR interactive dostali zadanie na prípravu komunikačnej stratégie a jej následnej exekúcii.
01.

Austrotherm

Austrotherm je výrobcom tepelnoizolačných materiálov a systémov na báze polystyrénu. Aktuálne je na Slovensku na 2-3 mieste v obrate s pravidelným organickým medziročným rastom. Značka doteraz výrazne nekomunikovala a ťažila z dobrého mena tvoreného zahraničnou centrálou, obchodnými aktivitami a rastom všetkých segmentov napojených na trh developmentu nehnuteľností.

Celková znalosť značky je na 4. mieste, čo nezodpovedá reálnym predajným výsledkom.

Úlohou komunikačnej stratégie bolo posilniť celkové vnímanie značky na trhu a dlhodobé zvýraznenie konkurenčnej výhody pri vybratých produktoch portfólia.

  • Dátum : 2019
  • Klient : Austrotherm
  • Lokalita : Slovensko
Explikácia

Myšlienka je založená na meraní kvality zateplenia budov pomocou termokamery. V danom segmente sa takto posudzuje kvalita zateplenia domov, budov, bytoviek a pod., čo je cieľovej skupine veľmi blízke a povedomé už na prvý pohľad. Vo vizuáloch používame preto fialovú/modrú farbu na stenách domu aby sme ukázali, že výrobky Austrotherm sú kvalitné a teplo uchovávajú v priestoroch domu a nič neuniká cez múry domu.

Riešenie

Po schválení komunikačnej línie sme následne pristúpili k digitálnej stratégii aby sme vedeli kde a ako budeme na našu cieľovú skupinu komunikovať. V rámci exekučných materiálov sme pripravili rôzne varianty kľúčového vizuálu pre online prostredie, rovnako sme pre klienta pripravili landing page, ktorá priamo nadväzovala na komunikačnú líniu. Ďalej sme pripravili celoslovenskú billboardovú kampaň, ktorá však z dôvodu Covid-19 nakoniec nebola spustená. Okrem iného sme rovnako pripravili pre klienta množstvo POS materiálov, prezentácii, katalóg a iné materiály na podporu predaja.

Výsledky

182% nárast nových používateľov na webstránke // 115% nárast vyhľadávania najbližších stavebnín // 51% nárast žiadosti o cenové ponuky // * konkrétne obchodné štatistiky sme nedostali k dispozícii takže o náraste tržieb a predajov na propagované produkty nemáme.

Navštíviť webstránku

Máte záujem u moje služby?

Napíšte mi
Zavrieť